Logo

Kwaliteitsrapport 2018Zorgproces langdurige zorg

Digitalisering

 

De invoering van mijnCaress (het elektronisch cliëntendossier) wordt als positief ervaren, maar het onderdeel clientportaal is nog niet op alle Abrona-locaties ingevoerd. Het komende jaar wordt hard gewerkt aan invoering in de hele organisatie. Daar waar mijnCaress een digitale verrijking is, en bijdraagt aan eigen regie en betere kwaliteit van zorg en ondersteuning van bewoners en cliënten, haperen het netwerk en de nieuwe systemen in het geheel nog wel eens. Dat zorgt ervoor dat niet-actuele OP’s worden getoond, terwijl er al wel een geactualiseerde versie gemaakt is. Ook hebben begeleiders soms geen toegang op alle voor hun relevante plekken. Informatie staat her en der, en wordt niet makkelijk gevonden. Dan kan het lijken alsof er lekken zitten in het zorgproces. Terwijl feitelijk de informatie er wel is.Het clientportaal is een mooie vorm van eigen regie omdat...Digitalisering

Het behandeldossier Ysis en het zorgdossier mijnCaress werken naast elkaar maar soms niet even handig. Op inhoud zijn ze nog niet aan elkaar gekoppeld. De aandacht die dit vraagt wordt als storend ervaren door medewerkers. Privacy hoort bij goede zorg omdat...
Digitalisering

8/22
Loading ...