Logo

Kwaliteitsrapport 2018Zorgproces langdurige zorg

Versterken driehoek 

 

Soms vinden begeleiders samen met familie of verwanten iets anders dan de cliënt zelf. En soms vinden begeleiders iets anders dan familie. Is er verschillend inzicht over beeldvorming. Dan zitten wensen en mensen niet op één lijn. Uitgangspunt in het werken en versterken in en van de driehoek is dat verwachtingen op één lijn moeten om het meest effectief de gestelde doelen te behalen.Versterken driehoek is belangrijk omdat...Werken in de driehoek

Het niet hebben van dezelfde verwachtingen veroorzaakt nog wel eens een spagaat bij de begeleider en dan zijn er extra gesprekken nodig in de driehoek. Lastig kan zijn dat niet op alle locaties familie en verwanten even goed betrokken zijn bij beslissingen die moeten worden genomen. Of kunnen en willen cliënten hun zegje zelf doen. Soms lukt dat niet. Ouder worden, minder goede familiecontacten en complex gedrag zijn oorzaken hiervan. Het zorgproces rond de cliënt is en blijft een dynamisch geheel waar continue aandacht voor is.


Het betrekken van familie en verwanten in de driehoeksrelatie cliënt-familie-begeleider bij zeggenschap en eigen regie blijft ook in 2019 aandacht vragen. Abrona wil familie betrekken daar waar het kan.
‘Het team merkt dat er meer wordt samen gewerkt met de cliënten en hun netwerk. Het team heeft dit jaar veel 
geïnvesteerd in een goed contact met ouders en verwanten. Dit is te merken in de samenwerking.’

 - Robberse eilandVersterken driehoek

7/22
Loading ...