Logo

Kwaliteitsrapport 2018Cliëntervaring langdurige zorg

Daar vinden cliënten zeker iets van!

 

‘Ik schrijf zelf mee aan mijn ondersteuningsplan. Dat is fijn. Er staat in wat ik graag wil. En wat ik wil doen. Het gesprek met mijn begeleider helpt ook om na te denken over wat ik wil. En wat ik vind van de zorg. Niet alles loopt goed, want er is soms weinig tijd. Dat vind ik jammer. Dan word ik wel eens boos. Maar als ik dan de plantjes ga verzorgen, wordt het wel weer beter. De planten water geven vind ik namelijk leuk. En ook meehelpen met koken.’

 

De cliënt aan het woord. Of het nu in een vlog voor het kwaliteitskader is, of aan de wandel met zijn of haar begeleider sprekend over Dit vind ik ervan!* (DVIE!) De cliënt centraal, dat komt meer en meer naar voren in het handelen van de teams van Abrona. Cliënten voelen zich gehoord. En geven dat terug. Soms zijn ze zelfs verbaasd, net als familie en verwanten, dat ze mee mogen praten en beslissen. Er wordt beter op gelet dat iedereen ook wordt gehoord en dat er tijd is voor (mede)zeggenschap. Ook al lukt het op sommige specialistisch langdurige zorg locaties nog niet de formele cliënten- of familieraden te formeren. Dan worden het huiskamer-overleggen, themacommissies of aanschuiftafels. Ook goed, als er maar mogelijkheden geboden worden om mee te praten. Natuurlijk blijft het de vraag of dit een juiste manier is om de samenwerking in de driehoek en op gebied inspraak te borgen. De vinger is aan de pols.

 

Om de gewenste inspraak en overleggen te communiceren is er meer aandacht voor het opstellen van jaarplanningen voor lokale raden. Dan staat het maar zwart op wit als er een vergadering is en (mede)zeggenschap gevraagd wordt.

 

* Dit vind ik ervan! is een hulpmiddel waarmee de begeleider de cliënt ondersteunt te onderzoeken wat hij/zij belangrijk vindt als het gaat om kwaliteit van bestaan én in hoeverre de zorg- en dienstverlening hierop aansluit.

 Ervaringen van cliënten

9/22
Loading ...