Logo

Kwaliteitsrapport 2018Externe reflectie

 

Abrona heeft voor het tweede jaar de externe visitatie vormgegeven met gehandicaptenzorgorganisaties Zuidwester en Prisma. Bij deze visitatie is ook dit jaar V&V zorgorganisatie Atlant weer aangesloten als extern deskundige.

 

In de reflectie op het kwaliteitsrapport 2018 van Abrona zijn dit de belangrijkste punten:

 

 

  • De opmaak van het kwaliteitsrapport is verfrissend en doordat de informatie op verschillende manieren wordt aangeboden (tekst, beeld, cijfers) bereikt het rapport veel mensen. Het benoemen van de focuspunten voor 2018 in de inleiding geeft richting bij het lezen. Het is voor de lezer dan nog wel zoeken welke stappen er op de focuspunten zijn gezet. Een managementsamenvatting had kunnen helpen de vooruitgang te benadrukken.
  • Goed initiatief om in de verantwoording naar gemeenten het kwaliteitskader als methodiek te gebruiken.
  • Het rapport mag meer op de inhoud ingaan. Maak concreet wat je wilt verbeteren binnen de organisatie en benoem explicieter wat je al goed doet en wilt borgen.
  • Niet alle informatie uit het rapport is terug te vinden in de focuspunten voor 2019. Een voorbeeld hiervan is het werken met ‘Dit vind ik ervan!’. Teams geven aan dat dit beter kan. Dit komt echter niet terug als focuspunt. 
  • Er wordt in het rapport veel gesproken over Triple-C als methodiek. Niet duidelijk is voor welke doelgroepen dit wordt ingezet.

 

Reactie van Abrona op deze reflectie:

  • De teams zijn zelf aan de slag geweest met de bouwstenen van het kwaliteitskader. Teamleiders hebben de reflecties samengevat in een rode draad. Deze vormt de basis van het kwaliteitsrapport. In die zin is het een rapport van teams en teamleiders. Daarom is dus ook niet gekozen voor een managementsamenvatting.
  • Er is geen ISO-certificering meer ter verantwoording voor de maatschappelijke ondersteuning en het kwaliteitsrapport. Abrona is benieuwd naar de reacties hierop van gemeenten.
  • Door de reflecties te aggregeren naar organisatieniveau worden uitkomsten minder concreet. De basis wordt echter gevormd door de kwaliteit op locatieniveau. Het rapport kan door teams worden gebruikt om lokaal het gesprek aan te gaan met cliënten en familie. Hiervoor is een teaser ontwikkeld die cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers ontvangen.
  • De focuspunten voor 2019 komen voort uit de rode draad die de teamleiders hebben gemaakt van de reflecties. Daarnaast is er aandacht voor zaken in het continue proces, zoals het werken met ‘Dit vind ik ervan!’. Daarom is het niet benoemd als focuspunt.
  • Triple-C wordt als methodiek ingezet op de locaties in de specialistisch langdurige zorg (SLZ). De kernwaarden van Abrona sluiten aan bij de uitgangspunten van Triple-C. De kernwaarden en daarmee de uitgangspunten van Triple-C zijn voor alle locaties van Abrona van toepassing.Externe reflectie

20/22
Loading ...