Logo

Kwaliteitsrapport 2018Cliëntervaring maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringen en de menselijke maat 

 

Binnen de MO maken we gebruik van de tevredenheidsmeting ‘de menselijke maat’. De thema’s sluiten goed aan bij de uitgangspunten die binnen de Wmo gelden. Denk daarbij aan zelfstandigheid, eigen regie en meedoen naar vermogen in de samenleving van de zelfstandig wonende cliënt.


Heel concreet komt aan de orde:

  • De mate van autonomie van cliënten (eigen keuzes, mening durven geven et cetera)
  • Het benutten van competenties (doen waar je goed in bent, wat zijn je talenten en ontwikkeling daarvan)
  • De mate van verbondenheid (met anderen, hulp kunnen krijgen en zelf van betekenis zijn voor anderen).


Menselijke maat cliënt


‘Ik zou Abrona zeker aanbevelen. Waarom? Omdat ze met van alles helpen zoals geldzaken, samen boodschappen doen en vooral een goed luisterend oor zijn en helpen oplossingen te bedenken. Van alles dus.’

Cliënten geven in 89 procent van de gevallen aan dat de begeleiders het meest bijdragen in de mate waarin de cliënt autonomie ervaart. De bijdrage van begeleiders aan competentie en verbondenheid scoort iets lager, de reden hiervoor kan gelegen zijn (in gebrek aan) een netwerk. Opbouwen van een netwerk is vaak een hulpvraag in de ondersteuning van cliënten. Het netwerk dat er wel is, is vaak verminderd of niet (meer) belastbaar. Dit gaan we aankomend jaar onderzoeken, door in de cliëntbesprekingen hier aandacht aan te geven. Ook willen we de informele zorg nog meer verbinden aan cliënten. De cliënt maakt zelf gebruik van informele ondersteuning of is zelf ‘maatje’ van iemand anders. Het thema verbondenheid wordt aankomend jaar met iedere client besproken, er wordt betekenis aan gegeven in de begeleiding en beschreven in het ondersteuningsplan.


‘Als je een beperking hebt, maakt niet uit in welke vorm, accepteren ze je gewoon. Je voelt je heel snel op je gemak bij ze en ze helpen je met de dagelijkse dingen waar jij moeite mee hebt. Ze zijn gewoon supergoed!’

(Deze opmerking is gegeven door cliënt als toelichting op vragen uit de menselijke maat.)


Cliëntervaringen en de menselijke maat

17/22
Loading ...