Logo COPY

Kwaliteitsrapport 2018Inleiding Kwaliteitsrapport 2018

Wat je vertelt, telt!

 

Dit is het tweede Abrona Kwaliteitsrapport volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Een rapport voortkomend uit de reflectie van zorgteams op de kwaliteit van de individuele zorg, de ervaringen van cliënten en de deskundigheid van teams. Aangevuld met ontwikkelingen die raken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning en kwantitatieve informatie. 

Een rapport dat, ten opzichte van 2017, qua structuur gerichter is opgebouwd naar de bouwstenen van het kwaliteitskader, en waarin we vertellen hoe we ons hebben ontwikkeld op basis van de focuspunten* uit 2018. Een rapport in de vorm van een digitaal magazine.

 

Teamreflecties zijn uitgevoerd door zorgmedewerkers, soms met ondersteuning van een coach of gedragsdeskundige. Participatie van cliënten en familie is aandachtspunt voor komende jaren. Enkele teams met problemen in de continuïteit van hun personele bezetting zijn niet toegekomen aan het uitvoeren van teamreflectie. 

 

Abrona heeft de keuze gemaakt ook de maatschappelijke ondersteuning (ondersteuning in het kader van de Wmo) een plek te geven in het kwaliteitsrapport 2018. De bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 voor de langdurige zorg passen ook in de maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn hierover geïnformeerd en kijken positief naar deze vorm van kwaliteitstoetsing. 

 

De filmpjes in het rapport vormen de cliëntversie. In twee middagen zijn gesprekken tussen cliënten, familie, teamleiders en een gedragsdeskundige gefilmd, gevlogd en gefotografeerd. Dank aan de mensen die daar aan mee hebben gewerkt: Annick Maas, Alie Maas, Angela Jütte, Jeffrey Ilahibaks, Rebecca Berkhout, Siebe Dijkgraaf, Sagar Marhe, Johan de Kruijk, Marianne Schilder, Ramon Makkink, Hanna Ravestein, Monique Könings.

* Focuspunten voor 2018  

  • Dit vind ik ervan! afnemen bij alle cliënten. Als van hieruit doelen gaan naar het ondersteuningsplan dit dan zichtbaar maken zodat de invloed, zeggenschap en eigen regie van de cliënt in het OP zichtbaar is
  • Het uitvoeren van de Abrona Methodiek Ondersteuningsplannen professionaliseren in de uitvoering. Doelen die aansluiten op het perspectief van de cliënt, gerichte rapportage, gerichte evaluaties en ondersteuningsplannen in de ik- of jij- vorm schrijven
  • Versterken van het werken in de driehoeksrelatie cliënt – familie – begeleider. Familie betrekken daar waar dit mogelijk is
  • Doorontwikkeling daginvulling/werk/participatie
  • Versterken (mede)zeggenschap op locatie
  • Verdiepen van het werken met methodieken; het toepassen van kennis
  • Samenwerken in teams; taakverdeling, eigenaarschap, prioriteren, besluitvorming, communicatie, feedback geven. Kortom, het zelf organiseren van het werk.

Wat is een kwaliteitsrapport?

Inleiding Kwaliteitsrapport 2018

3/22
Loading ...