Logo

Kwaliteitsrapport 2018Inleiding maatschappelijke ondersteuning

De belangrijkste regel in zorg? Kijk altijd eerst naar de mens, dan pas naar de regel.

 

Dit jaar heeft de maatschappelijke ondersteuning (MO) voor het eerst een kwaliteitsrapport volgens het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Met daarin de visie op de ondersteuning van Abrona, cliëntervaringen en een weerslag van de teamreflecties. Ook tips en tops om blijvend de ondersteuning aan cliënten te optimaliseren ontbreken niet.

 

De keuze voor dit kwaliteitskader en niet meer te gaan voor de ISO-certificering zoals we dat hiervoor deden, is onderzocht door de begeleiders binnen de MO. Er zijn kritische vragen gesteld. Onder andere ‘Wat brengt dit kwaliteitskader meer dan de certificering? Voldoet het aan de eisen van de contracten met gemeenten? En gaat dit kader ons helpen om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren?’


De antwoorden waren doorslaggevend omdat de bouwstenen zo gemaakt zijn dat ze dichtbij de praktijk staan; over de cliënt gaan en met de cliënt worden bepaald. Ook gemeenten zijn enthousiast over dit kwaliteitskader. In één regio heeft de gemeente dit kwaliteitskader grotendeels overgenomen omdat het ook bruikbaar is voor de kleine zorgaanbieders of ZZP-ers.Aantallen en verdeling cliënten


Aantal gemeenten in de Wmo


Een vrijwillig maatje als toegevoegde waarde

De belangrijkste regel in zorg? Kijk altijd eerst naar de mens, dan pas naar de regel

15/22
Loading ...