Logo

Kwaliteitsrapport 2018Zorgproces langdurige zorg

Eigen regie en
zeggenschap
 

 

Zelf beslissen over dagelijkse dingen zoals eten, wassen, kamer schoonhouden en zelf beslissen waar je wilt werken en meeschrijven aan het ondersteuningsplan (OP) worden genoemd als mooie herkenbare punten van eigen regie. Maar ook beslissen over wie er toegang krijgt tot je cliëntportaal is een punt dat in 2018 liet zien dat Abrona de cliënt centraal zet en dat eigen regie belangrijk is. Begeleiders vragen cliënten wat zíj willen. 


Eigen regie is belangrijk omdat… 

Eigen regie

Het is regie naar eigen draagkracht en vermogen. Dat gaat goed voor heel veel cliënten. Zij krijgen meer en meer een duidelijke rol. En nemen die rol. Kwaliteit van leven krijgt hart en ziel doordat cliënten eigen regie voeren over hun leven. En die opvatting krijgt meer en meer een praktische invulling door bijvoorbeeld ontwikkelingen in het organiseren van de zinvolle dag. Verschillende teams zijn bezig om het aanbod hiervan vorm te geven. Zowel binnen als buiten Abrona. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de teams zijn positief gestemd over de ontwikkelingen.

Zinvol houdt niet op na kantooruren omdat…

Eigen regie krijgen is stap 1, het echt ervaren is 2, zo blijkt ook uit de gesprekken. Soms weten mensen niet goed wat ze precies allemaal mogen. Of kunnen. Soms kunnen ze het niet nemen door een ingewikkelde zorgvraag. Of doordat ze zich niet kunnen uiten. Dan wordt door de begeleiders zoveel als mogelijk iemand uit de driehoek of netwerk ingeschakeld. Ook bij het schrijven van de OP’s worden meer en meer familie en verwanten ingezet. De bewustwording en het inzicht dat niet Abrona zozeer weet wat goed is voor de cliënten, maar dat cliënten dat zelf of hun familie en verwanten dat anders wel weten, is aan de orde van elke dag. Teams (h)erkennen dat.


Daginvulling

Innovatie brengt vooruitgang omdat...

Eigen regie en zeggenschap

5/22
Loading ...