Logo

Kwaliteitsrapport 2018Focuspunten 2019

 

Zoals te lezen in dit rapport is er met resultaat gewerkt aan de focuspunten die we hadden opgesteld voor 2018. Verbeteringen zijn meer en meer onderdeel geworden van het dagelijks werk. Lof voor de medewerkers die de regie hierin hebben opgepakt! De aandacht ervoor vasthouden is wat ons nu te doen staat. De Koers van Abrona richting 2022 en de jaarplannen van de teams zijn hierbij helpend.


De focus voor 2019 in de langdurige zorg ligt op:

  • Teams in balans; voldoende vaste medewerkers om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
  • Efficiënte samenwerking tussen de zorg en de ondersteunende diensten
  • Triple-C als methodiek in de specialistisch langdurige zorg (SLZ); scholing en borging
  • De kernwaarden van Abrona/uitgangspunten Triple-C; toepassing binnen alle organisatieonderdelen van Abrona
  • Deskundigheidbevordering passend bij de (veranderende) doelgroep.

 

De focus voor 2019 in de maatschappelijke ondersteuning ligt op:

  • Het ondersteuningsplan sluit aan bij de lokale structuur/vraag en biedt voldoende handvaten voor de cliënt en begeleider
  • Methodiek LifeWise introduceren/implementeren
  • Informele zorg nog meer verbinden aan cliënten door het thema verbondenheid betekenis te geven
  • Uitbouwen ketensamenwerking
  • Doorontwikkeling innovatieve ondersteuningsvormen.

 

 

 


Focuspunten 2019

21/22
Loading ...