Logo

Kwaliteitsrapport 2018Teamreflectie langdurige zorg

Veranderende doelgroepen in de generalistische langdurige zorg

 

Een trend die opduikt uit de praktijk van generalistische langdurige zorg in het afgelopen jaar is de verandering van doelgroepen. Cliënten worden bijvoorbeeld ouder en daarnaast is de problematiek van cliënten complexer geworden. In teamgesprekken wordt de vraag gesteld of het diploma nog wel voldoet. Of er niet extra of andere scholing nodig is. Dit is een focuspunt voor 2019. 


Veranderende doelgroepen

14/22
Loading ...