Logo

Kwaliteitsrapport 2018Cliëntervaring langdurige zorg

Dit vind ik ervan!

 

Dit vind ik ervan! wordt door de hele organisatie heen veel ingevuld en ook veel gebruikt als onderlegger van het ondersteuningsplan. Het is een waardevol instrument, zo luidt de opvatting van begeleiders en cliënten. Wat soms nog onduidelijk is, is hoe de ondersteunende dialoog gevoerd kan worden. Als cliënten niet zo vaardig zijn in het praten, hoe stel je dan de vraag? Hoe krijg je dan een antwoord? Ook als cliënten wel de vragen kunnen beantwoorden is het stellen van een vervolgvraag soms lastig voor de begeleider. De verdieping van onderwerpen vergt vaardigheid. Om medewerkers op dit punt te ondersteunen is er bijvoorbeeld een training ‘gespreksvaardigheden’ opgezet. Oefening baart kunst, is het idee.


Sommige locaties vullen de DVIE! niet in door gebrek aan (vaste) krachten of kennis van zaken omdat medewerkers net nieuw zijn. De wens van Abrona blijft echter wel dat iedereen met het middel aan de slag kan en gaat. Training hierop zal ook in 2019 nodig zijn.DVIE!

Medezeggenschap geeft kleur aan Abrona omdat…

Wat willen cliënten anders


Dit vind ik ervan!


‘De input vanuit DVIE! wordt gebruikt om ‘zo ben ik' in te vullen. Ook merken we dat cliënten zelf aangeven dat ze beslissingen nemen. Zij kiezen hoe zij bijvoorbeeld naar een activiteit willen gaan. Daarin merken we dat ze echt wat te zeggen hebben.’
 

- Noorderbreedte 


Dit vind ik ervan!

10/22
Loading ...