Logo

Kwaliteitsrapport 2018Zorgproces langdurige zorg

Methodisch werken 

 

De ondersteuningsplan-methodiek blijft aandacht vragen; rapportage gericht op de afgesproken doelen en deze doelen met regelmaat evalueren. Daar waar de tussentijdse evaluaties van het ondersteuningsplan bij de specialistische langdurige zorg (SLZ) onderdeel zijn van het zorgproces, geven de generalistische langdurige zorg (GLZ) teams te kennen dat de evaluaties nog niet vast in het stramien zijn opgenomen. Ze zijn nog niet vanzelfsprekend en moeten nog meer vast onderdeel worden van de methodiek ondersteuningsplannen en opgenomen worden in de jaarplanning.

 Werken met het ondersteuningsplan


 Ondersteuningsplannen


Doorvertaling van het ondersteuningsplan

Methodisch werken

6/22
Loading ...